Voldsom vækst fra Informationsteknik

Det er en fornøjelse, at vi i dag kan offentliggøre vores regnskab for 2015/16. Vi næsten firedoblede vores omsætning, som endte på 371,2 mio. kr. mod 108,9 mio. kr. i forrige regnskabsår. Dette er en særdeles tilfredsstillende udvikling, som primært skyldtes den planlagte aggressive salgsstrategi.

Selskabets egenkapital er på 23,1 mio. kr. med en høj soliditet på 54,3%. Selskabet er fortsat selvfinansierende og har dermed ingen bankgæld.

Grundet den bundsolide økonomiske platform har selskabet råd til den aggressive salgsstrategi, som har resulteret i den markante omsætningsfremgang dog med lavere dækningsgrader. Det giver et resultat efter skat og restrukturerings- og engangsomkostninger på – 9.2 mio. kr. med et positivt cashflow fra driften på 11,8 mio. kr.

Der er blevet rejst en række usande anklager imod enkelte ansatte hos selskabet. Selskabet er ikke sigtet i sagen og sagen har intet med selskabet at gøre. Siden sagen startede i juni 2015 har ledelsen samarbejdet med myndighederne.

Selskabet har valgt at tilpasse omkostningsstrukturen efter den aktuelle situation. Disse tilpasninger har belastet regnskabet med 7,6 mio. kr. og giver dermed et driftsresultat på – 1,6 mio. kr. Tilpasningerne slår fuldt igennem i løbet af indeværende regnskabsår. Set i lyset af ”Sagen om de usande anklager” er driftsresultatet tilfredsstillende.

Glostrup d. 15. november 2016

X DKK 1.000.000

2015/16

2014/15

Omsætning

371,2

108,9

Resultat efter skat

– 9,2

– 6,1

Restrukturerings- og engangsomkostninger

7,6

Driftsresultat justeret for restrukturerings- og engangsomkostninger

– 1,6

Egenkapital

23,1

34,8

Soliditetsgrad

54,3%

55,1%

Fremtidsudsigter

Selskabets formål er at drive aktiviteter indenfor leverance, drift og servicering af AV-løsninger og IT-infrastruktur med udgangspunkt i det danske marked.

Markedet for selskabets forretningsområder forventes at vokse de kommende år. Baseret på dette forventer ledelsen som minimum, at selskabet kan fastholde sin nuværende markedsposition. Det vil give en positiv udvikling i indtjeningen. Desuden har selskabet investeret i et nyt forretningsområde inden for intelligent anvendelse af videoovervågning – et område, som oplever en eksplosiv vækst.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Direktør Preben Jensen på e-mail preben.jensen@informationsteknik.com eller mobil 5353 4362.

2018-03-08T12:02:56+00:00 15-11-2016|